בודהיזם, דהרמה, טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן, buddhism, israel, tibetan, meditation דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן, buddhism, israel, tibetan, meditation, nyingma, kagyu, tibet, pilgrimage, dzogchen, dharma, buddhist, vajrayana, rigpa, vajra, tantra, rinpoche, guru, shambala, kailash Rangjung Yeshe Gomde Israel Official site of Rangjung Yeshe Gomde Israel, group of practitioners of Tibetan Buddhism under the spiritual guidence of Chokyi Nyima Rinpoche, located in Haifa, Israel. בודהיזם, טיבטי, טיבט, רינפוצ'ה, בודהיסטי, ואג'ריאנה דהרמה, מהמודרה, דזוגצ'ן, מרכז, בודהיסט, מדיטציה

בודהיזם (או "בודהה דהרמה") היא דת, פילוסופיה, שיטה רוחנית ופסיכולוגיה מעשית, המושתתת על הדרכותיו של גאוטמה סידהרתה ("בודהה שאקיימוני").

דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן, buddhism, israel, tibetan, meditation, nyingma, kagyu, tibet, pilgrimage, dzogchen, dharma, buddhist, vajrayana, rigpa, vajra, tantra, rinpoche, guru, shambala, kailash Rangjung Yeshe Gomde Israel Official site of Rangjung Yeshe Gomde Israel, group of practitioners of Tibetan Buddhism under the spiritual guidence of Chokyi Nyima Rinpoche, located in Haifa, Israel

 בודהיזם, טיבטי, טיבט, רינפוצ'ה, בודהיסטי, ואג'ריאנה דהרמה, מהמודרה, דזוגצ'ן, מרכז, בודהיסט, מדיטציה בודהיזם (או "בודהה דהרמה") היא דת, פילוסופיה, שיטה רוחנית ופסיכולוגיה מעשית, המושתתת על הדרכותיו של גאוטמה סידהרתה ("בודהה שאקיימוני"), שחי ולימד בהודו במאה החמישית או השישית לפני הספירה. הבודהיזם שם את הדגש על האדם ובמיוחד על מימוש מלא של כל יכולותיו (במקום על אלוהים או ישות חיצונית כפי שעושות דתות אחרות). על-פי השיטות שמציע הבודהיזם, אדם החפץ באושר תמידי ימצא אותו במהלך התבוננות מודעת בעצמו ובמעשיו, ואין הוא תלוי בחסדיו של אל או כוח חיצוני מיטיב. בבודהיזם אין דוגמות, הוא מעודד קבלה על פי נסיון ולא על פי אמונה ומאפשר תשאול ביקורתי. מקור הבודהיזם בהודו, אבל רוב הבודהיסטים היום מתגוררים במדינות אחרות במזרח ודרום אסיה. יש מיעוט בודהיסטי הולך וגדל גם באירופה וצפון אמריקה. גרסאות שונות של ההשקפה הבודהיסטית משקפות את תרבותן של המדינות אליהן הוא הגיע. "בודהיזם" הוא הכנוי הנפוץ לכל הזרמים השונים. הבודהיסטים עצמם משתמשים לרוב במונחים אחרים. למשל המילה "סאסנה" מתייחסת למה שלימד הבודהה, "דהרמה" (בסנסקריט) משמעותה "הדרך", חוקי הטבע, או מה שלימד הבודהה. בטיבט ובחבלי הודו המאוכלסים על-ידי פליטים טיבטיים קוראים ללימודי בודהיזם בשם "צ'ו".

דהרמה, בודהיזם , טיבט, מהמודרה, דזוגצ'ן, buddhism, israel, tibetan, meditation, nyingma, kagyu, tibet, pilgrimage, dzogchen, dharma, buddhist, vajrayana, rigpa, vajra, tantra, rinpoche, guru, shambala, kailash Rangjung Yeshe Gomde Israel Official site of Rangjung Yeshe Gomde Israel, group of practitioners of Tibetan Buddhism under the spiritual guidence of Chokyi Nyima Rinpoche, located in Haifa, Israel. בודהיזם, טיבטי, טיבט, רינפוצ'ה, בודהיסטי, ואג'ריאנה דהרמה, מהמודרה, דזוגצ'ן, מרכז, בודהיסט, מדיטציה

בודהיזם (או "בודהה דהרמה") היא דת, פילוסופיה, שיטה רוחנית ופסיכולוגיה מעשית, המושתתת על הדרכותיו של גאוטמה סידהרתה ("בודהה שאקיימוני"), שחי ולימד בהודו במאה החמישית או השישית לפני הספירה. הבודהיזם שם את הדגש על האדם ובמיוחד על מימוש מלא של כל יכולותיו (במקום על אלוהים או ישות חיצונית כפי שעושות דתות אחרות). על-פי השיטות שמציע הבודהיזם, אדם החפץ באושר תמידי ימצא אותו במהלך התבוננות מודעת בעצמו ובמעשיו, ואין הוא תלוי בחסדיו של אל או כוח חיצוני מיטיב. בבודהיזם אין דוגמות, הוא מעודד קבלה על פי נסיון ולא על פי אמונה ומאפשר תשאול ביקורתי. מקור הבודהיזם בהודו, אבל רוב הבודהיסטים היום מתגוררים במדינות אחרות במזרח ודרום אסיה. יש מיעוט בודהיסטי הולך וגדל גם באירופה וצפון אמריקה. גרסאות שונות של ההשקפה הבודהיסטית משקפות את תרבותן של המדינות אליהן הוא הגיע. "בודהיזם" הוא הכנוי הנפוץ לכל הזרמים השונים. הבודהיסטים עצמם משתמשים לרוב במונחים אחרים. למשל המילה "סאסנה" מתייחסת למה שלימד הבודהה, "דהרמה" (בסנסקריט) משמעותה "הדרך", חוקי הטבע, או מה שלימד הבודהה. בטיבט ובחבלי הודו המאוכלסים על-ידי פליטים טיבטיים קוראים ללימודי בודהיזם בשם "צ'ו".